duminică, 22 decembrie 2013 | By: Andrew

Schimb

Lasă-mi inima ta, când pleci,
Pe stele păşind fără să priveşti înapoi,
Şi pe lângă lună când treci,
Să-ţi aminteşti de noi!

Lasă-mi inima ta, s-o am lumină,
Şi să-mi zâmbească fără încetare,
Iar când te întorci, fără vină
Să-mi vii, fără motiv de-mpăcare...

Îţi îmbrăţişez paşii plecând,
Şi-acopăr urma ta cu ape din oglinzi,
Aştept venirea ta nemeritând,
Sărutul tău, speranţele să-mi prinzi.

Captiv în palma ta cea rece,
În al plecării ceas, te caut ca atunci,
Când ne temeam că timpul trece,
Şi prea des ne întâlneşte la răscruci.

Dar azi, când pleci, uită-ţi inima,
Uit-o în pieptul meu o veşnicie,
Şi să te-ntorci clipă de clipă după ea,
În schimb să las inima mea...doar ţie.