joi, 21 septembrie 2017 | By: Andrew

Rugă iubirilor

Ajută-mă Tată, Să vărs acest năduf din cutia iubirii!
Și aș cere, deși împotriva firii,
Să mă lași să nu mai iubesc vreo-dată,
Dar știu că dragostea e de la Tine,
Și cineva trebuie s-o-mpartă.

Ajută-mă cer, Să nu-ti văd astrele arzânde!
O vreme să uit de simțirile plăpânde,
Ce-mi sapă șanțuri grele în dorința de profund,
Ajută-mi cer, să uit de inimile seci,
Și-n tine să cad ca un luceafăr arzând...

Ajută-mă Tată, să-mi scriu lecția cu sânge,
Și dacă n-am s-o învăț vreo-dată, măcar,
Unii de-or citi-o să-nțeleagă cum frânge perfid,
Minciuna și-orgoliul tot ce ne dai Tu în dar,
Și plânsul de după-i acid.

Ajută-mă Tu, Susur blând și dulce,
Să mi te regăsesc în ochiul drag ce-aduce,
Motiv de jertfă  - trupul, cu tot ce mă animă,
Să mă scârbească lucrul,
Simțirea fie-mi divină,

Și-n adevăr mă poartă pe căi nebănuite,
Spre brațe de inimă, care smerite,
Îmi vor sluji drept ajutor potrivit,
Întărește-mă să fiu temelie pe stâncă,
Și nu mă lăsa, să mă feresc de iubit,
Ridică-mă Tu, să nu apun încă!