marți, 13 septembrie 2011 | By: Andrew

Te-am iubit...


Te-am iubit ca pe o stea
Pe cerul tău,
În palma mea,
La bine şi la rău...

Te-am iubit ca pe un nor,
Un braţ de ploi
Mereu în zbor,
Pe ceruri către seară, joi...

Te-am iubit cum munţii vântul,
Cerul pasărea,
Mutul, cuvântul,
Dar n-a fost aşa...
Te-am iubit precum o stea.

Şi te-am iubit a patra zi,
Tu n-ai ştiut
Şi nu vei şti,
Îndurerat, plângând, tăcut...

Reînnoire


Eşti pregătit?
Orizontul crapă de lumină,
Coboară nori de îngeri...
Pământul tot se-nchină!
Tu ce speri?
Că o să cadă stânci pe tine?
Sau aripi ceri
Să te înalţi
Către cea mai albastă boltă?
După răpire, urmează o revoltă,
După lumină,
O beznă grea va-ncătuşa Pământul
Şi singura lucire
Va fi, când curăţat prin foc
Mai iute decât gândul,
Va sta un nou Eden,
Aici pe-acelaşi loc...
Dar pân-atunci,
Păstrează gândul către Rai
Mereu, adânc în suflet,
Şi-n orice gaură de şarpe stai,
Nu renunţa la cuget,
La dragostea dintâi,
La modul minunat
Condus când stâlpi de nor şi foc
Ti-au stat la căpătâi
Şi pasul Ţi-au vegheat...
Nu-ţi pierde, trestie firavă,
Credinţa ultimei lumini,
În mâna astei lumi, bolnavă
Să nu te laşi minţit de falşii heruvimi
Cu trucuri ieftine în loc de slavă
Şi sânge-n spatele manuşilor din mâini.
Eşti pregătit?
E timp pentru o ultimă strigare,
Un ultim ceas rătăcitor
Să uiţi, să crezi, să ceri iertare,
Să fii mai cald, mai iubitor...
Un ultim pas te ţine depărtat
De veşnica minune!
Eşti pregătit să fii salvat?
Eşti gata prentru-o nouă lume?

Vechiul om...


Alergi ades pe culmi spre nori,
Întinzi priviri peste Pământ
Şi iar visezi că poţi să zbori
Dar zbori în inimă, în gând.

Dac-ai putea să-ntinzi o aripă spre cer
Şi vânt puternic să te ridice-n vrere
Nu te-ai simţi tot efemer,
Ci veşnic heruvim spre stele...

Ai vrea să zbori, aşa visat-au toţi
Şi mulţi au încercat credinţa,
Însă până nu treci pe Porţi,
Nu stă în palma omenirii biruinţa.

De unde gândul că în zbor
Eşti liber şi se simte?
Oare nu e un singur dor
Al omului de dinainte?

Oare n-am fost demult cu aripi mari
Şi le-am pierdut pe drum?
Oare nu celor mai avari
Le-am dat la schimb pe promisiuni de scrum?

Un dor ne ţine încă jos
Sperând că vom cuceri înaltul,
Un dor, visându-ne frumos
De pe un nor pe altul...