marți, 21 mai 2013 | By: Andrew

Ea pleacă...


Ea pleacă, ea pleacă,
Şi nu pot s-o opresc,
Aştept vremuri să treacă,
De-ar înţelege c-o iubesc.

Ea pleacă, nu vine,
Nu vreau s-o înţeleg,
S-o cred, aş vrea şi mâine,
Îndoieli de ieri să şterg,

Ea pleacă, ea pleacă,
Ce bun c-a stat o vară,
Dac-ar rămâne parcă,
Un veac, un an, o seară...

Da, e frumoasă


Da, e frumoasă...
Ca vara gândurilor mele,
Ca iarna florilor pe geam,
Ca toamna nopţilor cu stele,
Ca primăvara, când plângeam...
E frumoasă ca o zi de iubire
Din zori până în amurg,
Ca mâna caldă ce nu dă de ştire
Cand mângâie pe-obraz, lacrimi care curg.
E frumoasă ca un vis sfânt
Din care nu vrei să mai pleci,
Ca un nespus cuvânt
Ce cuprinde simţirea, când dragoste încerci...
E frumoasă precum un cer senin
Curatele petale de mireasmă,
Un fagure cu miere plin,
Un voal sfinţit peste-o fantasmă...
E frumoasă...
Acolo unde e, fără să-mi fie-alături,
Căci frumuseţea ei se-ntinde
Ca valul înspumat pe stânci
Mă copleşeşte, mă cuprinde,
Să lase iarăşi răni
Acolo unde mai demult a râs...
Acolo unde nu se mai întoarce amintirea
De teama durerilor trecute,
E frumoasă...ca iubirea
Şi toate cele simţăminte...neavute.

Înc-o zi...


Înc-o zi fără tine,
Gândul nu-ncetează să se plângă,
Să se-ntine...
Strâns presat în mâna stângă...
Înc-o zi fără privirea,
Fără glasul ce în zori
Îmi punea în ochi uimirea
Şi pe suflet mii de flori...
Înc-o zi fără buza dulce,
Trupul cald, mângâierea,
Înc-o zi ce nu aduce,
Decât lacrima, durerea...
Fără tine, înc-o zi
Când lumina nu-i ferice,
Zâmbetul e fals şi-n zi
Mângaiere nu-i, doar bice...
Înc-o zi fără tine,
Nu ştiu unde eşti sau pe ce braţ tu stai,
Ştiu doar c-aşa va fi şi mâine,
Făcând din locul cu pricina...un colţ de rai.