sâmbătă, 28 ianuarie 2012 | By: Andrew

Somnul lui Adam


Am rămas singur şi fad în oglinzile ce ard,
"Te bântui!" şopteşte nebuna,
"În gheare de tigru şi piei de leopard"...
Odios mă-ngâna luna,
Iar freamătul aspru în spice de aur
Îmi şerpuieşte spinarea,
Putred mă aflu în ciocuri de graur,
Pieptu-mi strigând "Adunarea!"
Se lasă în măduva suliţei sfinte
O rană de timp,
Şi-mi fură în spaţiu înţeles din cuvinte,
Întrupându-se ea, între munte şi câmp.
Îmi întrece trupescul, gândirea asemeni,
Cum din mine mai bun este ea,
Cum stai necuprinso, în stele te legeni,
Şi mă legi înrobit de alegerea ta!