sâmbătă, 24 martie 2012 | By: Andrew

Arta lui Dumnezeu


"Frumos", nu este un cuvânt
Între paginile unei cărţi explicative,
Nu este un subiect supus la tratative
De proletari din când în când.

"Frumos", nu este un profit,
Desprins aici, din schimburile-n troc,
Nu este un răspuns la încercări numit "noroc",
Sau vre-un monument păzit.

Să ne-nţelegem! Iată:
"Frumos" într-un proces creaţionist,
Din mâna Celui mai complet Artist
E pură artă!

Pe stânca-naltă,
Căderi de ape descompuse în culori,
Păduri de raze, pat de flori,
Şi vreme alternantă,

Muzica naturii,
Rămasă din Eden pe portativ terestru,
Bagheta atotfrumosului Maestru,
Pictează pas făpturii.

Şi ea, în sine,
Minunea-nfăptuirii, "a fi", un fapt nedesluşit!
Arhitectura gândului, raţiunea cordială de sfârşit,
Lucrând spre veşnic bine...

Ne-a ridicat de jos
Ne-a curăţit şi ne-a iertat; simţire ne-nţeleasă!
Apoi, făcând din noi un mire, o mireasă...
Arta lui Dumnezeu!
Într-un cuvânt - FRUMOS!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu